Konzumácia bezmäsových výrobkov v dnešnej dobe neustále stúpa, a to predovšetkým kvôli zachovaniu zdravých ciev a kardiovaskulárneho systému. Vedeli ste, že tí, ktorí konzumujú väčšie množstvo červeného mäsa, sú na základe štúdie a výsledkov uverejnených v časopise Archives of Internal Medicine vystavení väčšiemu riziku vzniku rakoviny? Dokonca, mnoho vedcov sa zhodlo na názore, že vysoký príjem mäsa, najmä červeného, spôsobuje mnohé kardiovaskulárne ochorenia a celkovo zvyšuje úmrtie až o neuveriteľných 40%!

Ktoré krajiny sú najviac ohrozené?

Na základe vykonanej štúdie je dokázané, že v krajinách, kde je zaznamenaná najvyššia konzumácia mäsa, je zaznamenaný aj najvyšší výskyt rakoviny. V podstate sa dá povedať, že krajiny s vysokými príjmami majú všeobecne vyšší výskyt rakoviny ako krajiny, kde je príjem nižší. Existuje celý rad dôvodov, prečo sú rakovinou ohrozené krajiny s vysokými príjmami v porovnaní s rozvojovými krajinami, no medzi najbežnejšie faktory patrí jednoznačne fajčenie, obezita, sedavý spôsob života.

 

Na základe grafu uverejneného v článku „Meat And Cancer – Country Comparisons“ sa dozvedáme, že Uruguajspotrebúva o 95% viac mäsa než by sa dalo očakávať vzhľadom od úrovne príjmov, a teda výskyt rakoviny je až o 40% vyšší. Medzi ďalšie takéto krajiny patria Mongolsko, Nový Zéland, Dánsko i Austrália. Pochopiteľne, že výskyt rakoviny ovplyvňuje tiež miera stresu v rozvinutých krajinách, ktorá hrá taktiež významnú rolu.

Na druhej strane, v Indii takmer polovica populácie nekonzumuje mäso vôbec, a to predovšetkým z náboženských a kultúrnych dôvodov. A výsledok? Spotreba mäsa je až o 90% nižšia než sa očakávalo a výskyt rakoviny je o 68% nižší ako v Spojených štátoch. Medzi ďalšie krajiny s nízkou spotrebou mäsa patria Japonsko, Rakúsko, Nórsko, Turecko, Maledivy, Južná Kórea a Bangladéš, kde je výskyt rakoviny tiež oveľa nižší.

Prečo zvyšuje mäso šancu rakoviny?

Štúdia z roku 2009, ktorá bola uverejnená v časopise British Journal of Cancer zistila, že vegetariáni majú až o 12% nižšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny než tí, ktorí mäso konzumujú. Existuje niekoľko vysvetlení, prečo mäso zvyšuje tvorbu rakoviny. Je koncentrovaným zdrojom kalórií v dôsledku neprítomnosti vlákniny, obsahuje relatívne nízky obsah vody a vysoký obsah tuku. Tým pádom majú ľudia tendenciu konzumovať viac kalórií za deň, čo následne spôsobuje nadváhu až obezitu. Obezita je rizikovým faktorom vzniku nádorových ochorení vrátane karcinómu prsníka, pankreasu a ďalších závažných ochorení, ktoré sú pre náš život mimoriadne závažné! Dokonca, tí, ktorí konzumujú veľké množstvo mäsa, majú nižší príjem ovocia, zeleniny a ďalších dôležitých vláknin, ktoré majú ochranný účinok proti rôznym typom rakoviny, predovšetkým zažívacieho traktu.

Pozor na červené mäso!

Podľa analýzy uverejnenej v článku „Red Meat Raises Cancer, Cardiovascular Disease Risks“ uvarené červené mäso obsahuje množstvo potenciálnych karcinogénnych látok, vrátane heterocyklických amínov, polycyklických aromatických uhľovodíkov, ba dokonca dusičnanov a dusitanov. Jedným z ďalších vysvetlení, prečo červené mäso spôsobuje mnohé zdravotné riziká je aj to, že sa v ňom nachádza veľké množstvo hémového železa, ktoré spôsobuje chronické choroby, vrátane diabetes i ochorenie srdca.

Je dôležité uvedomiť si, že nadmerné riziko rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení býva spojené predovšetkým s konzumáciou červeného mäsa. Ak je možné, zredukujte jeho spotrebu na minimum, zvoľte radšej menej tukové mäso a nezabudnite na pomalé varenie, ktoré je v porovnaní s vyprážaním alebo grilovaním pre telo najbezpečnejšie. World Health Organization (Svetová zdravotná organizácia – WHO) označila červené mäso ako karcinogén, a to na základe epidemiologických štúdií , ktoré tento fakt pozitívne potvrdili.